Veřejná zakázka: Část 4: Chirurgické nerezové dózy, kazety, toulce

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2018
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka instrumentária pro LF OU 2

Název a popis předmětu

  • Název: Část 4: Chirurgické nerezové dózy, kazety, toulce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chirurgických nerezových dóz, kazet a toulce pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“, s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366.

Výčet požadovaného instrumentálního vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 176 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků