Veřejná zakázka: Část 5: Zdravotnické přístroje a výrobky pro oftalmologii

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2019
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka instrumentária pro LF OU 2

Název a popis předmětu

  • Název: Část 5: Zdravotnické přístroje a výrobky pro oftalmologii

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a výrobků pro oftalmologii pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“, s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366.

Výčet požadovaného instrumentálního vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 971 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky