Veřejná zakázka: Část 1: Rektorát

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2073
Jedná se o část veřejné zakázky: Zajištění služeb úklidu a recepce v budovách Ostravské univerzity

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1: Rektorát
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících v zajištění úklidu a recepčních služeb v budovách Rektorátu Ostravské univerzity, blíže specifikovaných v odst. 4.3. této zadávací dokumentace, dle aktuálních provozních potřeb zadavatele po dobu 36 měsíců.

Popis požadovaných služeb, množství, specifikace a další požadavky jsou uvedeny pro každou část zvlášť, v Příloze č. 1 – Popis objektů a rozsah požadovaných služeb, v Příloze č. 2 – Specifikace požadovaných služeb, v Příloze č. 3 – Ceník požadovaných služeb a v Příloze č. 4 – Ceník ročních a mimořádných úklidových služeb, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 3 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy