Veřejná zakázka: Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU – speciální výrobky z plastu 2023/2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2080
Systémové číslo: P23V00000051
Evidenční číslo zadavatele: 14/90162/VZ/2023
Spisová značka: OU-4920/90-2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-005809
Datum zahájení: 02.02.2023
Nabídku podat do: 24.02.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU – speciální výrobky z plastu 2023/2024
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu – speciálních výrobků z plastu pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí na dobu do 30.06.2024.

Specifikace spotřebního materiálu – speciálních výrobků z plastu a jejich předpokládaný množstevní odběr po dobu do 30.06.2024 jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Specifikace spotřebního materiálu, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku částečně financovanou z prostředků projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Healthy Aging in Industrial Environment, reg. č.CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava a vynáška spotřebního materiálu na místo plnění, předání dokladů, které se ke zboží vztahují a dle potřeby základní proškolení personálu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 240 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky