Veřejná zakázka: Část 1: Chemické výrobky I

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2094
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU - speciální chemikálie
Datum zrušení: 11.04.2023

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1: Chemické výrobky I

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu - speciálních chemikálií I pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity pro vědeckovýzkumnou činnost v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868 (ENOCH).


Předpokládaná hodnota

  • 140 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků