Veřejná zakázka: Část 4: Dodávka IT techniky 2 - NPO SC A4 PdF

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Probíhá hlavní řízení
Probíhá fáze dle hlavního zadávacího řízení
DBID: 2112
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka IT techniky 2 NPO

Název a popis předmětu

  • Název: Část 4: Dodávka IT techniky 2 - NPO SC A4 PdF

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tabletů pro Ostravskou univerzitu v rámci projektu Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024 s názvem FlexibilitOU k rozvoji profesních dovedností s reg. č. NPO_OSU_MSMT-16610/2022 dle Technické specifikace předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024 s názvem FlexibilitOU k rozvoji profesních dovedností s reg. č. NPO_OSU_MSMT-16610/2022.


Předpokládaná hodnota

  • 165 300 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy