Veřejná zakázka: Část 5: Spotřební materiál E

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2124
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu pro LF OU 4

Název a popis předmětu

  • Název: Část 5: Spotřební materiál E

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu E pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“, s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366.

Výčet požadovaného spotřebního materiálu včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 63 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků