Veřejná zakázka: Dodávka audiovizuální techniky - Mobilní systém pro simulaci pro LF OU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2131
Systémové číslo: P23V00000102
Evidenční číslo zadavatele: 24/90162/VZ/2023
Spisová značka: OU-51672/90-2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-020385
Datum zahájení: 15.05.2023
Nabídku podat do: 20.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka audiovizuální techniky - Mobilní systém pro simulaci pro LF OU
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky mobilního systému pro simulaci pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále „OP VVV “) Simulační centrum „Cvičná nemocnice“ s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366.

Předmět veřejné zakázky je specifikovaný v Příloze č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění. Dále jsou technické požadavky na předmět plnění uvedeny popisem minimálních požadavků v Příloze č. 2 - Položkový rozpočet - výkaz výměr.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV Simulační centrum „Cvičná nemocnice“ s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 040 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků