Veřejná zakázka: Část 5: Drobná zdravotnická technika a další zdravotnické vybavení E

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Probíhá hlavní řízení
Probíhá fáze dle hlavního zadávacího řízení
DBID: 2137
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka drobné zdravotnické techniky a dalšího zdravotnického vybavení 3

Název a popis předmětu

  • Název: Část 5: Drobná zdravotnická technika a další zdravotnické vybavení E

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drobné zdravotnické techniky a dalšího zdravotnického vybavení E pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále „OP VVV“) Simulační centrum "Cvičná nemocnice“ s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/ 0013366.

Výčet požadované techniky včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 97 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy