Veřejná zakázka: Část 6: Drobná zdravotnická technika a další zdravotnické vybavení F

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2138
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka drobné zdravotnické techniky a dalšího zdravotnického vybavení 3

Název a popis předmětu

  • Název: Část 6: Drobná zdravotnická technika a další zdravotnické vybavení F

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drobné zdravotnické techniky a dalšího zdravotnického vybavení F pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále „OP VVV“) Simulační centrum "Cvičná nemocnice“ s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/ 0013366.

Výčet požadované techniky včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 43 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky