Veřejná zakázka: Část 1: Modely a přístrojové vybavení pro stomatologii A

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2157
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka modelů a výukových pomůcek pro stomatologii LF OU I.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1: Modely a přístrojové vybavení pro stomatologii A

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka modelů a výukových pomůcek pro stomatologii A Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Výčet požadovaných modelů a výukových pomůcek včetně jejich specifikace je uvedená v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci, formuláři Nabídka, obchodních podmínkách a v Příloze č.1.


Předpokládaná hodnota

  • 274 960 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky