Veřejná zakázka: Část 2: Modely a přístrojové vybavení pro stomatologii B

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Probíhá hlavní řízení
Probíhá fáze dle hlavního zadávacího řízení
DBID: 2158
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka modelů a výukových pomůcek pro stomatologii LF OU I.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2: Modely a přístrojové vybavení pro stomatologii B

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka modelů a výukových pomůcek pro stomatologii B Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Výčet požadovaných modelů a výukových pomůcek včetně jejich specifikace je uvedená v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci, formuláři Nabídka, obchodních podmínkách a v Příloze č.1.


Předpokládaná hodnota

  • 200 140 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy