Veřejná zakázka: Část 1: Nákup AV techniky pro FSS

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2207
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka AV techniky pro Infra Ph.D.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1: Nákup AV techniky pro FSS

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka AV techniky pro Fakultu sociálních studií Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) s názvem Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na OU s reg. č. CZ.02.01.01/00/22_012/0006563. Výčet požadované AV techniky včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci, formuláři Nabídka, obchodních podmínkách a v Příloze č.1.


Předpokládaná hodnota

  • 57 500 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků