Veřejná zakázka: Dodávka laseru pro upgrade spektrálního cytometru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2215
Systémové číslo: P24V00000002
Evidenční číslo zadavatele: 80/90162/VZ/2023
Spisová značka: OU-609/90-2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-004327
Datum zahájení: 23.01.2024
Nabídku podat do: 23.02.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka laseru pro upgrade spektrálního cytometru
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laseru pro upgrade stávajícího spektrálního průtokového cytometru Cytek® Aurora pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity dle Technické specifikace předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) z projektu s názvem Záchrana životů prostřednictvím výzkumu v oblasti včasné detekce a prevence rakoviny: Molekulární, genomické a sociální faktory s reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004644.

Součástí nabídky musí být podrobná a přesná specifikace nabízeného předmětu veřejné zakázky minimálně v rozsahu parametrů požadovaných v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Technické specifikaci předmětu plnění. Účastník je povinen v rámci podrobné technické specifikace předmětu plnění uvést mj. konkrétní označení nabízeného předmětu plnění. Skutečné parametry nabízeného zboží musí být svojí kvalitou stejné nebo vyšší než parametry předepsané. Podrobná specifikace nabízeného předmětu plnění musí být předložena v českém nebo anglickém jazyce.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, v Příloze č. 1, formuláři Nabídka a v obchodních podmínkách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Samostatná provozní jednotka: Lékařská fakulta

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy