Veřejná zakázka: Část 3: Nákup IT techniky pro PdF

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2236
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka IT vybavení pro Infra Ph.D. II.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 3: Nákup IT techniky pro PdF

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT techniky pro PdF Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) s názvem Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na OU s reg. č. CZ.02.01.01/00/22_012/0006563. Výčet požadovaného IT vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 691 100 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky