Veřejná zakázka: Část 6: Nákup IT techniky pro LF

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2239
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka IT vybavení pro Infra Ph.D. II.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 6: Nákup IT techniky pro LF

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení pro LF Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) s názvem Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na OU s reg. č. CZ.02.01.01/00/22_012/0006563. Výčet požadovaného IT vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 522 200 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky