Veřejná zakázka: Část 1: Modely a výukové pomůcky pro stomatologii A

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2245
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka modelů a výukových pomůcek pro stomatologii LF OU II.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1: Modely a výukové pomůcky pro stomatologii A

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka modelů a výukových pomůcek pro stomatologii A Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Výčet požadovaných modelů a výukových pomůcek včetně jejich specifikace je uvedená v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Součástí nabídky musí být podrobná a přesná specifikace nabízeného předmětu veřejné zakázky minimálně v rozsahu parametrů požadovaných v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Technické specifikaci předmětu plnění. Skutečné parametry nabízeného zboží musí být svojí kvalitou stejné nebo vyšší než parametry předepsané. Podrobná specifikace nabízeného předmětu plnění musí být předložena v českém jazyce. V případě, že bude tato specifikace předložena v anglickém jazyce, bude současně doplněna překladem do českého jazyka minimálně v rozsahu parametrů požadovaných v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, formuláři Nabídka, obchodních podmínkách a v Příloze č.1.


Předpokládaná hodnota

  • 175 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky