Veřejná zakázka: Dodávka softwaru IDM včetně implementace na OU - dodatek č. 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2319
Systémové číslo: P24V00000106
Evidenční číslo zadavatele: 56/90162/VZ/2024
Spisová značka: OU-59604/90-2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.06.2024
Nabídku podat do: 21.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka softwaru IDM včetně implementace na OU - dodatek č. 1
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozšiřujících funkcionalit k softwaru IDM na Ostravské univerzitě včetně implementační analýzy, implementace, počáteční konfigurace a odladění dle technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 2 výzvy.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024 s názvem „FlexibilitOU k rozvoji profesních dovedností“ s reg. č. projektu NPO_OSU_MSMT – 16610/2022.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  V roce 2022 byl zakoupen Ostravskou univerzitou software IDM. Zakázka byla soutěžena v podlimitním režimu a vybraným dodavatelem, se kterým byla následně uzavřena smlouva, se stala firma Autocont, a.s. (změna názvu na Aricoma Systems a.s.) s nabídkovou cenou 1 985 000,- Kč bez DPH. Nyní potřebuje Ostravská univerzita ke stávajícímu SW dokoupit další funkcionality v hodnotě 1 300 000,- Kč bez DPH, jejichž potřeba nebyla v době pořízení SW známa. Firma, která software dodala, má k němu výhradní autorská práva a tento SW sama vyvinula. V otevřené soutěži by pak pro jiné účastníky bylo nemožné dostat se k licencovaným kódům a stávající SW rozšířit. Na základě výše uvedeného se zadavatel rozhodl použít jednací řízení bez uveřejnění dle § 64 odst, b) zákona.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Veřejné dokumenty