Veřejná zakázka: Sdružené služby dodávky zemního plynu v kategorii maloodběr pro Ostravskou univerzitu na rok 2017 II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 965
Systémové číslo VZ: P17V00000055
Evidenční číslo zadavatele: 58/90921/VZ/2107
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.08.2017
Nabídku podat do: 21.08.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružené služby dodávky zemního plynu v kategorii maloodběr pro Ostravskou univerzitu na rok 2017 II.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu v kategorii maloodběr od 23. 8. 2017 do 1. 1. 2018 06:00 hod. do odběrných míst zadavatele, jež jsou uvedena v Příloze č. 1 výzvy k jednání, dodavatelem, s převzetím závazku odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Z důvodu náhlého ukončení dodávek zemního plynu v kategorii maloodběr ke dni 23. 8. 2017 ze strany stávajícího dodavatele ENWOX ENERGY s.r.o., který byl vybrán na základě zadávacího řízení Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Ostravskou univerzitu na rok 2017, je nutné pro zabezpečení dodávek zemního plynu do konce roku 2017 zajistit uzavření smlouvy s novým dodavatelem.
  V důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, nelze dodržet lhůty pro zjednodušené podlimitní řízení, proto je nezbytné v souladu s § 52 písm. b) bod 2. a § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) použít jednací řízení bez uveřejnění.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky