Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup IT techniky pro OU
Odesílatel Marie Regneri
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.07.2019 08:01:04
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den, v příloze Vám posílám výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.
S pozdravem
Marie Regneri


Přílohy
- 35-1_Vyzva_ZD_IT_OU_sign.pdf (1.46 MB)
- 35-Příloha č. 2 - Nabídkový list.xlsx (15.19 KB)