Veřejná zakázka: Nákup IT techniky pro OU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1355
Systémové číslo: P19V00000102
Datum zahájení: 23.07.2019
Nabídku podat do: 06.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup IT techniky pro OU
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT techniky pro jednotlivá pracoviště Ostravské univerzity v rámci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“, s názvy:

• „Univerzita PRO region“,
reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010185

• „JSME OSTRAVSKÁ = MODERNÍ, INSPIRATIVNÍ A ATRAKTIVNÍ MÍSTO PRO KVALITNÍ STUDIUM“,
reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002436
• „Posílení vědeckých kapacit na OU“,
reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008472
• „Healthy Aging in Industrial Environment HAIE“,
reg. číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798

Výčet požadovaného zařízení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 493 543 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy