Veřejná zakázka: Část 1 - Nákup IT techniky pro Rektorát

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1363
Jedná se o část veřejné zakázky: Nákup IT techniky pro OU

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Nákup IT techniky pro Rektorát

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT techniky pro jednotlivá pracoviště Ostravské univerzity v rámci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“, s názvy:

• „Univerzita PRO region“,
reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010185

• „JSME OSTRAVSKÁ = MODERNÍ, INSPIRATIVNÍ A ATRAKTIVNÍ MÍSTO PRO KVALITNÍ STUDIUM“,
reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002436
• „Posílení vědeckých kapacit na OU“,
reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008472
• „Healthy Aging in Industrial Environment HAIE“,
reg. číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798

Výčet požadovaného zařízení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.


Předpokládaná hodnota

  • 48 181 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky