Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění
Odesílatel Lenka Haroková
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.07.2019 15:20:35
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. II

viz příloha


Přílohy
- VZ Kampus-Cesna louka_ Vysvetleni ZD DI II.pdf (1.66 MB)
- VZ Kampus-Cesna louka_ Vysvetleni ZD DI II_Prilohy.zip (11.08 MB)