Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup ICT vybavení – 3D tiskárna
Odesílatel Sára Bedrunková
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.03.2020 14:54:16
Číslo jednací ve SpSl OU-17648/90-2020
Předmět Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Vážení,
v příloze Vám zasílám výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.

S pozdravem
Sára Bedrunková


Přílohy
- 9-1 Výzva k podání nabídek_sign.pdf (299.96 KB)
- 9-2 ZD_ICT_3D tiskárna_sign.pdf (632.28 KB)
- 9-2 ZD_ICT_3D tiskárna_fin.doc (355.00 KB)