Veřejná zakázka: Nákup ICT vybavení – 3D tiskárna

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1453
Systémové číslo: P20V00000016
Evidenční číslo zadavatele: 9/90162/VZ/2020
Spisová značka: OU-16909/90-2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.03.2020
Nabídku podat do: 27.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup ICT vybavení – 3D tiskárna
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení – 3D tiskárny v rámci projektu OP VVV s názvem:
„Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují, instalace a zprovoznění jednotlivých zařízení (celků), software, instalace software, zaškolení obsluhy, předání návodů v českém jazyce, zkušební režim všech dodávaných položek včetně tisku za přítomnosti technika dodavatele v reálných podmínkách zadavatele s cílem plně doladit, předvést, otestovat a vyzkoušet dodávané položky.

Specifikace předmětu plnění je Přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 123 967 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky