Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup IT techniky pro OU III.
Odesílatel Sára Konečná
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.09.2021 12:42:30
Číslo jednací ve SpSl OU-81932/90-2021
Předmět Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Dobrý den,
v příloze zasílám výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci vč. příloh k výše uvedené veřejné zakázce.
S pozdravem
Sára Konečná


Přílohy
- 64-1 Výzva_ZD_IT technika_sign.pdf (536.65 KB)
- 64-1 Výzva_ZD_IT technika_fin.docx (180.97 KB)
- 64-1a Příloha č. 1 - Technická specifikace.docx (67.15 KB)
- 64-1b Příloha č. 2_Nabídkový list.XLSX (14.64 KB)