Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka AV vybavení IT laboratoří pro PřF OU
Odesílatel Tereza Fešárová
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.11.2023 11:53:08
Číslo jednací ve SpSl OU-131849/90-2023
ID ve SpSl OUZ230020140
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
v příloze zasílám Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci vč. příloh k výše uvedené veřejné zakázce.
S pozdravem
Tereza Fešárová


Přílohy
- 1.Výzva_ZD_fin_sign.pdf (279.63 KB)
- Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění.docx (29.62 KB)
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet.xlsx (9.82 KB)
- Příloha č. 3 - Formulář Nabídka.docx (153.05 KB)
- Příloha č. 4 - Obchodní podmínky.doc (137.50 KB)