Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém na dodávky IT vybavení pro LF OU 2023-2025

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zavádění
Probíhá zavedení dynamického nákupního systému. Dodavatelé mohou ve stanovené lhůtě podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P23V00000125
Spisová značka: OU-102948/90-2023
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-038311
Lhůta pro žádosti o účast v DNS: 29.09.2023 10:00
Datum otevření: 30.08.2023
Datum ukončení: 31.12.2025 23:59

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém na dodávky IT vybavení pro LF OU 2023-2025
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávka IT vybavení definovaného CPV kódy uvedenými v čl. 3.2. zadávací dokumentace.

  Součástí dodávek v rámci jednotlivých zadávaných veřejných zakázek může být i montáž, uvedení do provozu v místě plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.

  Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 zákona.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 10 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS