Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém na dodávky chemikálií pro projekt LERCO

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zavádění
Probíhá zavedení dynamického nákupního systému. Dodavatelé mohou ve stanovené lhůtě podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P23V00000164
Spisová značka: OU-129402/90-2023
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-049845
Lhůta pro žádosti o účast v DNS: 01.12.2023 10:00
Datum otevření: 02.11.2023
Datum ukončení: 31.12.2027 23:59

Název a popis předmětu

  • Název: Dynamický nákupní systém na dodávky chemikálií pro projekt LERCO
  • Stručný popis předmětu:
    Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávka chemikálií pro potřeby projektu LERCO definovaných CPV kódy uvedenými v čl. 3.2. zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota

  • Předpokládaná hodnota: 15 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Ostravská univerzita
  • IČO: 61988987
  • Poštovní adresa:
    Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS