Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 29.01.2020 08:24:38

Dodavatel: DRŽIK s.r.o., IČO: 286 54 454
Rok plnění smlouvy: 2019
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
2 047 124,20 bez DPH
2 477 020,28 vč. DPH

Přílohyžádné přílohy