Rekonstrukce budovy a dodání funkčního modulu pro vzduchotechnickou jednotku včetně Měření a regulace (MaR) pro LF
Datum poslední změny 16.09.2019 08:28:41

Informace zveřejňované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace