Informace o skutečně uhrazené ceně
Datum poslední změny 18.05.2020 14:54:09

Dodavatel: DRŽIK s.r.o., IČO: 286 54 454
Rok plnění smlouvy: 2020
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy:
2 594 041,30 bez DPH
3 138 790,00 vč. DPH

Přílohyžádné přílohy