Veřejné zakázky Ostravské univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Ostravská univerzita
IČO: 61988987
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení výpočetního uzlu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2019 02.04.2019 10:00
Systém pro analýzu DNA/RNA – II
nadlimitní Příjem nabídek 05.03.2019 05.04.2019 10:00
Dodávky kancelářských potřeb pro Ostravskou univerzitu
nadlimitní Příjem nabídek 27.02.2019 04.04.2019 10:00
Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - Dodávka audiovizuálního systému III.
nadlimitní Příjem nabídek 25.02.2019 02.04.2019 10:00
Přístrojové vybavení laboratoří LF OU
nadlimitní Příjem nabídek 15.02.2019 26.04.2019 10:00
Hmotnostní spektrometry
nadlimitní Příjem nabídek 12.02.2019 26.03.2019 10:00
Dodávka vybavení pro atletiku a míčové sporty
podlimitní Příjem nabídek 04.02.2019 25.03.2019 10:00
Nákup pomůcek pro vzdělávání dětí s postižením II
nadlimitní Hodnocení 08.01.2019 14.02.2019 14:00
Rozbory krve
nadlimitní Hodnocení 31.12.2018 31.01.2019 10:00
Nákup vybavení a zařízení pro celky a PC učebnu Tvůrčího centra Fakulty umění
nadlimitní Hodnocení 30.11.2018 03.01.2019 10:00
Nákup klávesových hudebních nástrojů II.
nadlimitní Hodnocení 11.10.2018 19.11.2018 10:00
Modernizace studovny PřF
podlimitní Vyhodnoceno 20.08.2018 11.09.2018 09:00
Dodávka trenažérů
podlimitní Hodnocení 12.08.2018 28.08.2018 09:00
Dodávka plantografické plošiny
podlimitní Hodnocení 02.08.2018 31.08.2018 09:00
VYBAVENÍ NÁBYTKEM – Vybavení nábytkem Pedagogická fakulta
podlimitní Vyhodnoceno 18.07.2018 06.08.2018 09:00
všechny zakázky