Veřejné zakázky Ostravské univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Ostravská univerzita
IČO: 61988987
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka AV techniky pro Infra Ph.D.
nadlimitní Příjem nabídek 14.11.2023 14.12.2023 10:00
Dodávka laboratorních přístrojů pro Infra Ph.D.
nadlimitní Příjem nabídek 13.11.2023 20.12.2023 10:00
Syntéza oligonukleotidů (primery) pro OU
nadlimitní Příjem nabídek 09.11.2023 03.01.2024 10:00
Dodávka IT vybavení pro PřF
nadlimitní Příjem nabídek 09.11.2023 13.12.2023 10:00
Dodávka AV vybavení IT laboratoří pro PřF OU
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.11.2023 22.11.2023 10:00
Dodávka fluorescenčního modulu pro nanospektrofotometr pro PřF OU
nadlimitní Příjem nabídek 08.11.2023 03.01.2024 10:00
Dodávka konfokálního mikroskopu s příslušenstvím pro LF OU
nadlimitní Příjem nabídek 08.11.2023 12.12.2023 10:00
Nákup kitů, enzymů a chemikálií pro PřF OU
nadlimitní Příjem nabídek 03.11.2023 12.12.2023 10:00
Dodávka IT techniky 3 pro NPO
nadlimitní Příjem nabídek 03.11.2023 07.12.2023 10:00
Dodávka systému Markerless Motion Capture System pro Ph.D. Infra
podlimitní Vyhodnoceno 02.11.2023 22.11.2023 10:00
Dodávka dentálního virtuálního simulátoru pro stomatologii LF OU
nadlimitní Příjem nabídek 31.10.2023 05.12.2023 10:00
Dodávky hygienických a čistících prostředků pro Ostravskou univerzitu
nadlimitní Příjem nabídek 26.10.2023 07.12.2023 10:00
Dodávka WiFi AP a switchů pro Ph.D. Infra
nadlimitní Hodnocení 20.10.2023 24.11.2023 10:00
Zdravotnické odborné přístroje I. - dodávka endoskopické věže vč. příslušenství
nadlimitní Hodnocení 18.10.2023 21.11.2023 10:00
Dodávka spektrometrů a analyzátorů pro Infra Ph.D.
podlimitní Vyhodnoceno 10.10.2023 27.10.2023 10:00
všechny zakázky