Veřejné zakázky Ostravské univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Ostravská univerzita
IČO: 61988987
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup setu pro cystoskopii a modelů II. pro LF
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2019 24.09.2019 10:00
Nákup ICT vybavení pro FF II
podlimitní Příjem nabídek 10.09.2019 27.09.2019 10:00
Tisky bulletinů a katalogů pro Rektorát OU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2019 18.09.2019 10:00
Parní sterilizátor
nadlimitní Příjem nabídek 27.08.2019 22.10.2019 10:00
Nákup ICT vybavení pro PdF
podlimitní Hodnocení 21.08.2019 06.09.2019 10:00
Nákup AV techniky pro PdF
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2019 02.09.2019 10:00
Nákup části laboratorního vybavení projektu Cell CooLab Ostrava II
nadlimitní Příjem nabídek 19.08.2019 16.10.2019 10:00
Poskytování služeb vzdáleného monitoringu fyziologických funkcí
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.08.2019 27.08.2019 10:00
Dodávka funkčních trik s potiskem
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.08.2019 21.08.2019 10:00
Laboratoř inteligentních systémů pro KIP PřF - Řídicí systém pro podporu domácí a průmyslové automatizace včetně příslušenství
nadlimitní Hodnocení 25.07.2019 28.08.2019 10:00
Nákup IT techniky pro OU
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.07.2019 06.08.2019 10:00
Nákup ICT vybavení pro FF I
podlimitní Hodnocení 23.07.2019 09.08.2019 10:00
Zřízení moderních informatických laboratoří pro reálné potřeby studentů – Laboratoř aplikované informatiky II.
nadlimitní Hodnocení 17.07.2019 26.08.2019 10:00
Projektová dokumentace Rekonstrukce objektu „E“ FF OU na ul. Československých legií 9, Moravská Ostrava – druhá etapa
nadlimitní Hodnocení 16.07.2019 28.08.2019 10:00
Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění
nadlimitní Příjem nabídek 08.07.2019 23.10.2019 10:00
všechny zakázky