Veřejná zakázka: Vybavení molekulárně-genetické laboratoře II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1225
Systémové číslo: P18V00000203
Evidenční číslo zadavatele: 86/90921/VZ/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.11.2018
Nabídku podat do: 13.12.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybavení molekulárně-genetické laboratoře II.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení molekulárně-genetické laboratoře v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“, Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Neurověd LF OU, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002636.

Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Neurověd LF OU, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002636.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 191 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na URL adrese konkrétní zakázky

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy