Veřejná zakázka: Část 1 - Systém pro detekci chemiluminiscence western blotů

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1228
Jedná se o část veřejné zakázky: Vybavení molekulárně-genetické laboratoře II.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Systém pro detekci chemiluminiscence western blotů

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení molekulárně-genetické laboratoře v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“, Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Neurověd LF OU, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002636.

Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 2 018 650 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky