Veřejná zakázka: Část 2 - Zajištění a správa dat

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1238
Jedná se o část veřejné zakázky: Služby zajištění kohorty a správy dat pro výzkumný program č. 4 projektu HAIE II.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Zajištění a správa dat

Stručný popis předmětu:
Předmětem části 2 veřejné zakázky jsou služby poskytované v souvislosti se zajištěním komplexního sběru, agregace, správy a dlouhodobého vyhodnocování dat souvisejících s pohybovou aktivitou a vitálními funkcemi probandů sledovaných po dobu projektu. V souvislosti s požadovanými službami se jedná o multikomponentní řešení sběru, ochrany a správy získávaných dat, které budou ukládány v jedné databázi. Systém musí obsahovat komponenty umožňující komunikaci s uživateli a výzkumníky, agregaci a uložení různorodých dat a musí umožňovat provádět agregaci dat do datových souborů dle specifikací výzkumníků, včetně výpočtů agregovaných proměnných a analýz trendů v datech. Součástí poskytovaných služeb musí být neomezený přístup k datům v průběhu projektu ze strany zadavatele (výzkumný tým Programu 4 HAIE) a právní ošetření uvedených dat v souladu s nově platnými zásadami o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).
Služby spojené s předmětem plnění budou poskytovány na technických prostředcích dodavatele.


Předpokládaná hodnota

  • 2 700 000 Kč bez DPH

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky