Veřejná zakázka: Služby zajištění kohorty a správy dat pro výzkumný program č. 4 projektu HAIE II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1226
Systémové číslo VZ: P18V00000204
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.11.2018
Nabídku podat do: 19.12.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Služby zajištění kohorty a správy dat pro výzkumný program č. 4 projektu HAIE II.
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je služba zajištění kohorty pro zařazení do výzkumu vlivu znečištění ovzduší na zdraví člověka a služba zajištění komplexního řešení pro sběr, agregaci, správu a dlouhodobé vyhodnocování dat na kohortě probandů zařazených do tohoto výzkumu, prováděného Centrem diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, v rámci výzkumného programu č. 4 projektu Healthy Aging in Industrial Environment HAIE.

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 - Specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV Healthy Aging in Industrial Environment HAIE, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 127 430 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy