Veřejná zakázka: Část 1 - Zajištění kohorty

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1237
Jedná se o část veřejné zakázky: Služby zajištění kohorty a správy dat pro výzkumný program č. 4 projektu HAIE II.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Zajištění kohorty

Stručný popis předmětu:
Předmětem části 1 veřejné zakázky je zajištění 1500 probandů, tj. účastníků výzkumu projektu HAIE, splňujících podmínky k zařazení do výzkumných aktivit dle přílohy č. 1 - Specifikace předmětu plnění této Zadávací dokumentace, v počtu 750 probandů z Moravskoslezského kraje, a 750 probandů z Jihočeského kraje.
Předmětem části 1 veřejné zakázky je zajištění kompletní organizace oslovení, náboru, provedení vstupních testů (screening) a výběru probandů, zajištění administrativních úkonů spojených se zapojením probandů do vstupního testování na Ostravské univerzitě a dlouhodobého monitorování každého probanda po dobu 12 měsíců, včetně aktivit spojených s udržením kohorty a právního ošetření zapojení jednotlivců do výše uvedeného výzkumu (zahrnující nově platné zásady o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR).


Předpokládaná hodnota

  • 4 427 430 Kč bez DPH

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky