Veřejná zakázka: Nákup AV techniky pro PdF

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1369
Systémové číslo: P19V00000116
Evidenční číslo zadavatele: 44/90921/VZ/2019
Datum zahájení: 21.08.2019
Nabídku podat do: 02.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup AV techniky pro PdF
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka AV techniky pro PdF v rámci projektů s Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“ s názvy:

• Podpora rozvoje digitální gramotnosti, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366
• Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006778

Výčet požadovaného zařízení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.

Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části:

Část 1: AV technika (dále jen „Část 1“)

Část 2: AV technika interaktivní I. (dále jen „Část 2“)

Část 3: AV technika interaktivní II. (dále jen „Část 3“)

Část 4: AV technika - Kamera (dále jen „Část 4“)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 426 940 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy