Veřejná zakázka: Část 1: ICT vybavení

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1384
Jedná se o část veřejné zakázky: Nákup ICT vybavení pro FF II

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1: ICT vybavení

Stručný popis předmětu:
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení v rámci projektu OP VVV „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.
Specifikace předmětu plnění je Přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 800 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky