Veřejná zakázka: Nákup ICT vybavení pro FF II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1383
Systémové číslo: P19V00000130
Evidenční číslo zadavatele: 49/90921/VZ/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.09.2019
Nabídku podat do: 11.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup ICT vybavení pro FF II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení, softwaru a 3D tiskárny specifikovaných v Technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 976 033 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy