Veřejná zakázka: Část 2: Software

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1385
Jedná se o část veřejné zakázky: Nákup ICT vybavení pro FF II

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2: Software

Stručný popis předmětu:
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka softwaru v rámci projektu OP VVV „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.
Specifikace předmětu plnění je Přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 52 066 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky