Veřejná zakázka: Část 3: 3D tiskárna

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1386
Jedná se o část veřejné zakázky: Nákup ICT vybavení pro FF II

Název a popis předmětu

  • Název: Část 3: 3D tiskárna

Stručný popis předmětu:
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny v rámci projektu OP VVV „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344.
Součástí části 3 veřejné zakázky je mimo výše uvedeného instalace a zprovoznění jednotlivých zařízení (celků), software, instalace software, zaškolení obsluhy, předání návodů v českém jazyce, a zkušební režim, včetně zajištění přítomnosti technika dodavatele, všech dodávaných položek v reálných podmínkách zadavatele s cílem plně doladit, předvést, otestovat a vyzkoušet dodávané položky.
Specifikace předmětu plnění je Přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 123 967 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků