Veřejná zakázka: Zajištění služeb úklidu a recepce v objektech Pedagogické fakulty OU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1433
Systémové číslo: P19V00000180
Evidenční číslo zadavatele: 75/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-009238
Datum zahájení: 20.01.2020
Nabídku podat do: 06.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění služeb úklidu a recepce v objektech Pedagogické fakulty OU
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívající v zajištění úklidu a recepčních služeb v objektech Pedagogické fakulty Ostravské univerzity dle aktuálních potřeb zadavatele po dobu 24 měsíců.

Předmětem veřejné zakázky je:

3.3.1. Zajištění služeb úklidu v neomezeném provozu
3.3.2. Zajištění služeb úklidu v omezeném provozu
3.3.3. Zajištění služeb úklidu u ploch dotčených dezinfekčním řádem
3.3.4. Zajištění služeb ročního úklidu
3.3.5. Zajištění služeb mimořádného úklidu
3.3.6. Zajištění služeb recepce v neomezeném provozu
3.3.7. Zajištění služeb v omezeném provozu

Popis požadovaných služeb, jejich rozsah, specifikace a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Technická specifikace požadovaných služeb, v Příloze č. 2 – Popis objektů a rozsah požadovaných služeb a v Příloze č. 4 - Ceník ročních a mimořádných úklidových služeb, které jsou součástí této Zadávací dokumentace.

Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, na jejímž základě budou poskytovány jednotlivé úklidové a recepční služby dle aktuálních provozních potřeb zadavatele. Plnění veřejné zakázky bude za zadavatelem stanovených obchodních podmínek (viz čl. 5 Zadávací dokumentace) probíhat v souladu s § 132 odst. 4 zákona formou jednotlivých zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže.

V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona se zadávacího řízení může účastnit pouze dodavatel zaměstnávající na chráněných pracovních místech podle zákona o zaměstnanosti alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců dodavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky