Veřejná zakázka: Část 2 - Speciální chemikálie II.

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1511
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU - Speciální chemikálie II.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Speciální chemikálie II.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity – speciálních chemikálií v rámci projektů OP VVV:
• „Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008441.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava a vynáška zboží na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují a dle potřeby základní proškolení personálu zadavatele.
Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Minimální doba expirace nabízeného zboží musí být 10 měsíců ode dne jeho dodání zadavateli.


Předpokládaná hodnota

  • 131 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky