Veřejná zakázka: Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU - Speciální chemikálie II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1506
Systémové číslo: P20V00000069
Evidenční číslo zadavatele: 42/90162/VZ/2020
Spisová značka: OU-58335/90-2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-028793
Datum zahájení: 14.08.2020
Nabídku podat do: 15.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU - Speciální chemikálie II.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity – speciálních chemikálií v rámci projektů OP VVV:
• "Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii", reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/ 0008440
• „Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008441.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava a vynáška zboží na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují a dle potřeby základní proškolení personálu zadavatele.
Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Minimální doba expirace nabízeného zboží musí být 10 měsíců ode dne jeho dodání zadavateli.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 549 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy