Veřejná zakázka: Část 5 - Speciální chemikálie V.

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1514
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU - Speciální chemikálie II.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 5 - Speciální chemikálie V.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity – speciálních chemikálií v rámci projektů OP VVV:
•Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/ 0008440
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava a vynáška zboží na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují a dle potřeby základní proškolení personálu zadavatele.
Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Minimální doba expirace nabízeného zboží musí být 10 měsíců ode dne jeho dodání zadavateli.


Předpokládaná hodnota

  • 70 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky