Veřejná zakázka: Část 1

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1529
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávky spotřebního materiálu pro LF OU – Spotřební materiál k ddPCR

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu k systému pro analýzu DNA/RNA od spol. Bio-Rad spol. s.r.o. (§QX200 ddPCR SYS, W/LAPTOP, kat. číslo 1864001 a 1814000) pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí na dobu do 30.11.2022 v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Healthy Aging in Industrial Environment, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798.


Předpokládaná hodnota

  • 215 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky