Veřejná zakázka: Dodávky spotřebního materiálu pro LF OU – Spotřební materiál k ddPCR

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1526
Systémové číslo: P20V00000089
Evidenční číslo zadavatele: 51/90162/VZ/2020
Spisová značka: OU-75510/90-2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-034670
Datum zahájení: 05.10.2020
Nabídku podat do: 29.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky spotřebního materiálu pro LF OU – Spotřební materiál k ddPCR
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu k systému pro analýzu DNA/RNA od spol. Bio-Rad spol. s.r.o. (§QX200 ddPCR SYS, W/LAPTOP, kat. číslo 1864001 a 1814000) pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí na dobu do 30.11.2022 v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Healthy Aging in Industrial Environment, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798.

Specifikace spotřebního materiálu k ddPCR a jejich předpokládaný množstevní odběr po dobu do 30.11.2022 jsou uvedeny v příloze č. 1 – Specifikace spotřebního materiálu k ddPCR, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona uzavření rámcové dohody s jediným dodavatelem, na jejímž základě budou poskytovány jednotlivé dodávky spotřebního materiálu dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí. Plnění veřejné zakázky bude za zadavatelem stanovených obchodních podmínek (viz čl. 5 Zadávací dokumentace) probíhat v souladu s § 132 odst. 4 zákona formou jednotlivých zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 485 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy