Veřejná zakázka: Nákup IT techniky pro FF OU 2-2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1617
Systémové číslo: P21V00000054
Evidenční číslo zadavatele: 23/90162/VZ/2021
Spisová značka: OU-23523/90-2021
Datum zahájení: 23.04.2021
Nabídku podat do: 05.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup IT techniky pro FF OU 2-2021
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT techniky specifikované v Technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku částečně financovanou z prostředků projektu OP VVV s názvem:
- „Posílení vědeckých kapacit na OU II.“/„Strengthening the university´s scientific capacities II“., registrační číslo 2.69/0.0/0.0/19_053/0017856
a částečně z finančních prostředků Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 822 975 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy